អ្នក​ពិការ​​ម្រាមដៃ​​ពិតជា​អស់​បារម្ភ​​ជាមួយ​​ម្រាមដៃ​​សិប្បនិម្មិត​នេះ​!

04-06-2018 5:40 pm 1678
រូបភាព​ម្រាមដៃ​សិប្បនិម្មិត

​ម្រាមដៃ​សិប្បនិម្មិត​សម្រាប់​ពាក់​ពីលើ​ដៃ​ពិការ​ប្រភេទ​នេះ ពិតជា​អាចជួយ​សម្រួល​ឲ្យ​អ្នក​ពិការ​ម្រាមដៃ​អាច​កាន់​ឬ​ចាប់​វត្ដុ​ផ្សេងៗ​បាន​។ នៅពេល​យក​វា​មក​ពាក់​នៅលើ​ដៃ​ដែល​ពិការ នោះ​វា​នឹង​ធ្វើការ​ជាមួយ​ម្រាមដៃ​ដែល​នៅសល់​។ វា​ធ្វើ​ចលនា​ដូចជា​ម្រាមដៃ​ពី​ធម្មជាតិ​អ៊ីចឹង​ដែរ ហើយ​វា​ពិតជា​អាចជួយ​សម្រួល​ដល់​អ្នក​ពិការ​ម្រាមដៃ​បាន​ពិតប្រាកដ​មែន​។ 

​ចង់ដឹង​អស្ចារ្យ​ប៉ុណ្ណា​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

ប្រភព៖ Tech Insider

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត