អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ភ្លើង​៣​ថ្ងៃ​នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

25-05-2018 10:30 am 1540

អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី​ពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ នៅតាម​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន ដែល​ស្ថិតនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨​។​មូលហេតុ​នៃ​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នេះ គឺ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ ដើម្បី​បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  អគ្គិសនី​កម្ពុជា​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត