អាយុកាល​នៃ​ត្រី និង​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការប្រមូល​ផល​

16-05-2018 5:12 pm 2437

​ជាទូទៅ ត្រី​អាយុ​៥-៦​ខែ​អាច​ប្រមូល​ផល​បាន​ហើយ ។ ការប្រមូល​ផល​មាន​២​បែប ៖
១- ការប្រមូល​ផល រំ​លោះ​ចាប់​ត្រី​ដោយ​ប្រើ​អួន សំណាញ់ ថ្ន​ង ទៅតាម​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​
២- ការប្រមូល​ផល​ទាំងស្រុង ចាប់​ត្រី​ដោយ​បូម ឬ​បាច​កសិករ​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត​ប្រមូល​ទាំងស្រុង រួច​សម្អាត​ស្រះ​ដាក់​ត្រី​ចិញ្ចឹម​សារជាថ្មី ។​

(​រៀបរៀង​ដោយ​៖ គង់ ឧត្តម | ដកស្រង់​ចេញពី សៀវភៅ​កន្ត្រក​នៃ​ជម្រើស​សំរាប់​សន្តិសុខ​ស្បៀង​)

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត