សញ្ញា​បង្ហាញថាកុមារ​ឬ​ទារកកំពុង​ជួប​បញ្ហា​ខះ​ជាតិ​ទឹក​

19-04-2018 5:43 pm 3172

​សញ្ញា ខះ​ជាតិ​ទឹក អាច​ប្រែប្រួល​ទៅតាម​វ័យ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​។ សម្រាប់​កុមារ​ឬ​ទារក ដែល​ជួបប្រទះ​បញ្ហា​ខះ​ជាតិ​ទឹក មានដូចជា មាត់​ស្ងួត គេង​ច្រើនតែ​ខ្វះ​ថាមពល ហត់ៗ កន្ទប​កុមារ ឆាប់​ស្ងួត ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​៣​ម៉ោង និង​មិនមាន​ទឹកភ្នែក​ពេល​យំ​ជាដើម​។ 

​ការ​ខះ​ជាតិ​ទឹក ជា​បញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ​ ​មួយ​សម្រាប់​កុមារ​។ ការ​ខះ​ជាតិ​ទឹក អាច​បង្កឲ្យមាន​ផលប៉ះពាល់ដូចជា ធ្វើឲ្យមាន​ខ្យល់​ដង្ហើម​មិនល្អ ឈឺក្បាល និង​ស្បែក​ស្ងួត​ ព្រមទាំងផលលំបាក ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សុខភាពខះជាតិទឹក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត