ការចាកចេញ​​របស់​អង់គ្លេស​​ពី​អឺរ៉ុប​​នឹងមាន​រយៈពេល​​រហូតដល់​​ចុងឆ្នាំ​២០២០

20-03-2018 4:32 pm 1732
រូបភាពទង់ជាតិតំណាងអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេស

​មន្ដ្រី​ចក្រភព​អង់គ្លេស​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប បាន​ឯកភាព​លើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​រយៈពេល​ចាកចេញ​ពី​អឺរ៉ុប​របស់​អង់គ្លេស ទៅ​ខែ​មីនាឆ្នាំ​២០១៩ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់​។ ការចាកចេញ​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ខែ​មីនាឆ្នាំ​២០១៩​រហូតដល់​ចុងឆ្នាំ​២០២០​។ ស្ថិតក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ថ្មី អង់គ្លេស​នឹង​នៅតែ​ស្ថិតក្នុង​ទីផ្សារ​តែមួយ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដដែល ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការចាកចេញ ប៉ុន្ដែ​មិនមែនជា​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ដំណើរការ​ធ្វើ​គោលនយោបាយ​របស់​អឺរ៉ុប​ទៀត​ទេ​។ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះដែរ គេ​រំពឹងថា​នឹង​អនុម័ត​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​សហភាព​អឺរ៉ុប​មួយ​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។ ប៉ុន្ដែ​ចំពោះ​ឧបសគ្គ​វិញ​នៅតែមាន ក្នុង​មាន​បញ្ហា​គ្រប់គ្រង​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន កិច្ចពិភាក្សា​ពី​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាដើម ដែល​នឹង​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ចរចា​គ្នា​នៅ​ដើម​ខែក្រោយ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត