សិទ្ធិ​​បុគ្គល​​ជា​​អ្វី​ ហើយ​​មាន​ចែង​​នៅ​​មាត្រា​​ប៉ុន្មា​ន​​នៃ​​ក្រម​រដ្ឋ​ប្ប​វេ​ណី​​?​

19-03-2018 2:49 pm 3929

​សិទ្ធិ​បុគ្គល សំដៅ​ទៅលើ​សិទ្ធិ​ដែលមាន​អត្ថន័យ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវិត ពោលគឺ រូប​កាយ សុខភាព សេរីភាព នាម កិត្តិយស ភាព​ឯកជន ឬ​សិទ្ធិ​ផ្សេងទៀត នេះ​បើ​យោងតាម​អត្ថន័យ​ច្បាប់​បានចែង​។ តើ​សិទ្ធិ​បុគ្គ​លអាច​ប្រើប្រាស់​បាន​កម្រិតណា ហើយ​ករណី​បើ​មាន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​បុគ្គល​របស់​អ្នក តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​បែបណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​អំពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត