លោកថៃ នរៈសត្យា៖​ផលិតករខ្មែរ​​គួរវិល​មកផលិត​តាមផែន​ចង្វាក់​ប្រពៃណី​ឡើងវិញ

14-03-2018 2:10 pm 13193
លោក ថៃ នរៈសត្យា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ។

ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវ បានរៀបចំកិច្ចការក្នុងការស្នើសុំដាក់ចង្វាក់រាំវង់ ជាសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោកជាផ្លូវការ។ ដំណឹងនេះបង្កឱ្យសាធារណៈខ្មែរមួយចំនួនសម្តែងក្តីបារម្ភ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក ថៃ នរៈសត្យា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ បានចាត់ទុកព័ត៌មានខាងលើមិនពិត ព្រោះចង្វាក់ដែលឡាវដាក់ស្នើ ខុសពីចង្វាក់រាំវង់របស់ខ្មែរ។ជាមួយគ្នានេះ លោកក៏បានស្នើសុំដល់ស្នើសុំ ដល់ផលិតករខ្មែរ គួរវិលមកផលិតបទច្រៀងតាមផែនចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរឡើងវិញ ព្រោះលោកពិនិត្យឃើញថា បច្ចុប្បន្នចង្វាក់កន្ត្រាក់មានច្រើនហើយ។ សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួន សំបូរ ជាមួយលោក ថៃ នរៈសត្យា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត