តោះ​!​​ស្ដាប់​ចម្រៀង​​​ជាមួយ​​បទ​ភ្លេង​​ដែល​ធ្វើ​​ដោយ​មាត់​​(BEATBOX)

06-03-2018 4:58 pm 2266
រូបភាពបុរសម្នាក់ដែលធ្វើបទភ្លេងដោយប្រើមាត់ហើយស្ដ្រីជាអ្នកច្រៀង

​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​តែងតែមាន​ទេពកោសល្យ​រៀងៗ​ខ្លួន អ្នកខ្លះ​ពូកែ​ច្រៀង ពូកែ​សម្ដែង និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជាច្រើន ដែល​អ្នកដទៃ​ពិបាកធ្វើ​ត្រា​ប់ ឬ​មិន​អាចធ្វើ​ដូច​តែម្ដង​ក៏មាន​។ ចំពោះ​ការ​ច្រៀង​យើង​ធ្លាប់តែ​លឺ​ការ​ច្រៀង​ជាមួយ​វង់​តន្ដ្រី ឧបករណ៍​តន្ដ្រី ដូចជា​ព្យា​ណូ ហ្គី​តា​ជាដើម ឬក៏​ច្រៀង​ដោយ​គ្មាន​ភ្លេង​។ ប៉ុន្ដែ​ការ​ច្រៀង​ជាមួយ​បទ​ភ្លេង​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​មាត់​(BEATBOX)​ពិតជា​កម្រ​បានឃើញ​ណាស់​។ ខាងក្រោម​ជា​បុរស​និង​ស្ដ្រី ម្នាក់​អ្នក​ច្រៀង​និង​ម្នាក់​អ្នកធ្វើ​បទ​ភ្លេង​ដោយ​ប្រើ​មាត់ ស្ដាប់​ហើយ​ពិតជា​ពិរោះ​គួរឲ្យ​សរសើរ​។​

សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត