អ្នក​បើក​ និង​​អ្នក​លេង​​ល្បែង​ស៊ី​សង​​ត្រូវ​មាន​​ទោស​​កម្រិត​ណា​​?​

05-03-2018 3:29 pm 2284

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បានកំណត់​មិនឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លួន​បើក​ល្បែង និង​លេង​ល្បែងស៊ីសង​គ្រប់​ភេទ​ឡើយ​។ ក៏ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល ក៏​មានច្បាប់​អនុញ្ញាតឱ្យ​មាន​ការបើក និង​ការលេង​ល្បែងស៊ីសង​ស្របច្បាប់​ផងដែរ​។ តើ​ករណី​ទាំងនេះ វា​ខុសគ្នា​យ៉ាងដូចម្ដេច​? ​រី​ឯ​​អ្នក​បើក​ល្បែង និង​អ្នកលេង​ល្បែងស៊ីសង​ខុសច្បាប់​ត្រូវមាន​ទោស​កម្រិតណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ជាមួយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត