ជន​​នៅ​ក្រោ​ម​​អា​ណា​ព្យាបាល​​ទូ​ទៅ​​ជា​​អ្វី​​?​

19-02-2018 3:25 pm 2009

​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​កម្ពុជា​បានចែង​អំពី «​ជន​នៅក្រោម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ​» ហើយ​«​ការប្រកាស​ការចាប់ផ្ដើម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ​» មានចែង​ត្រង់​មាន​ត្រា​២៤ រហូតដល់​មាត្រា​២៧​។ តើ​ជន​នៅក្រោម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ​ជា​អ្វី​? ហេតុអ្វី​ចាំបាច់​ឱ្យមាន​ការប្រកាស​ការចាប់​ផ្ដើម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ​? ដើម្បី​ដឹង​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ពី​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ របស់​វិទ្យុ​វាយោ​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត