៥​ទីតាំង​​ដែល​មិនគួរ​​រំលង​​នៅ​ទីក្រុង​​Los Angeles​​សហរដ្ឋអាមេរិក​

27-01-2018 2:45 pm 1887
រូបភាពកន្លែងបោះ​Bowlingនៅ HIGHLAND PARK BOWL

Los Angeles​គឺជា​ទីក្រុង​មួយ​នៅក្នុង​រដ្ឋ​California​សហរដ្ឋអាមេរិក​។ នៅក្នុង​ទីក្រុង​នៃ​ប្រទេស​មហាអំណាច​មួយ​នេះ មាន​ទីតាំង​កម្សាន្ដ មាន​កន្លែង​ទទួលទាន​អាហារ និង​ហាង​ទំនើបៗ​ជាច្រើន សម្រាប់អ្នកទេសចរ​មិន​ថា​ក្នុងស្រុក​និង​ក្រៅ​ស្រុក​។ ប៉ុន្ដែ​យើង​សូម​បង្ហាញ​ទីតាំង​ចំនួន​៥ ដែល​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​ស្គាល់​គួរ​សាកល្បង​។ ទីតាំង​ទាំង​៥​នោះ​មាន​៖

១ HIGHLAND PARK BOWL ជា​ភោជនីយដ្ឋាន និង​កន្លែង​លេង​Bowling

២ CAFE BIRDIE ពីមុន​ជា​ហាង​លក់​សម្លៀកបំពាក់ បច្ចុប្បន្ន​ជា​ភោជនីយដ្ឋាន​

៣ TINFOIL LIQUOR & GROCERY ជា​ហាង​លក់​ស្រា គ្រឿងទេស និង​នំ​សាំង​វិច​យ៉ាង​ពិសេស​

៤ THE QUIET LIFE ជា​ហាង​លក់​សម្លៀកបំពាក់​បុរស​

៥ SONOMAMA មាន​លក់​សម្លៀកបំពាក់ និង​វត្ថុ​ប្រើប្រាស់ វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​​​ជប៉ុន​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត