ប្រ​ភេទ​​នៃ​​ទោស​​ក្នុង​​ក្រម​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​មាន​​ប៉ុន្មាន​​?

22-01-2018 4:59 pm 5361

​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា បានចែង​ប្រភេទ​នៃ​ទោស​មាន​៣​ធំៗ សម្រាប់​អនុវត្ត​ទៅលើ​ជន​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ ដូចជា បទល្មើស​លួច បទល្មើស​ឃាតកម្ម បទល្មើស​ឆបោក​ជាដើម​...​។ តើ​ប្រភេទ​ទោស​ធំៗ​៣​នោះ​មាន​អ្វីខ្លះ​? ទាំងអស់នេះ​មាន​នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត