លោក​បណ្ឌិតគិន ភា​៖អាណត្តិទី៥​បក្សប្រជាជន​បានកែទម្រង់ច្រើន​ ហើយ​គួរធ្វើបន្តទៀត​ដើម្បី​ជីវិតបក្ស​

21-01-2018 1:51 pm 3044
លោកបណ្ឌិតគិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

លោកបណ្ឌិតគិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានវាយតម្លៃថា ក្នុងអាណត្តិទី៥នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនក្នុងការដឹកនាំទាំង សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសង្គម។ ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថា នៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយ ហើយផ្តល់ជាគំនិតថា បក្សកាន់អំណាចនេះ ត្រូវបន្តកំណែទម្រង់បន្ថែម ដើម្បីរក្សាជីវិតបក្សឲ្យរស់បានយូរ។ សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួន សំបូរ ជាលោកបណ្ឌិតគិន ភាដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត