គួរ​ចៀសវាង​សិត​សក់នៅពេល​សក់​សើម​

17-01-2018 5:32 pm 4209

ការ​សិតសក់​ទាំង​សក់​នៅ​សើម ត្រូវបាន​មនុស្ស​ទូទៅ​គិតថា​ជា​ទម្លាប់​ធម្មតា ប៉ុន្តែ​មិន​អ៊ីចឹង​ទេ គឺ​វា​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សរសៃសក់​របស់​អ្នក​យ៉ាងខ្លាំង​។ សិតសក់​សើម ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សក់ ជាង​សិតសក់​ស្ងួត ដែល​អាច​បណ្តាលឲ្យ​សក់​ងាយ​ផុយ​។​

ដើម្បី​រក្សា​ភាពស្រស់ស្អាត​សក់​របស់​អ្នក សូម​ប្រើ​កន្សែង​មួយ ដើម្បី​ជូត​សក់​របស់​អ្នក ជាជាង​ត្រដុស ទទឹង​សរសៃសក់ ​និង​ទុកឲ្យ​វា​ស្ងួត​ដោយ​ធម្មជាតិ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សម្រស់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត