ឆ្នាំ​២០១៨​​ស្ថានការណ៍​​ក្នុង​ពិភពលោក​​នឹង​វិវត្ដន៍​​ទៅជា​​យ៉ាងណា​?

02-01-2018 4:51 pm 1650
រូបភាព​តំណាង​ពិភពលោក​ឆ្នាំ២០១៨

​មួយឆ្នាំ​២០១៧​ពេញ​ដ្បិតថា​នៅក្នុង​ពិភពលោក​មាន​ការអភិវឌ្ឍ​ទៅមុខ តែ​ជាមួយគ្នា​ក៏មាន​វិបត្ដិ​កើតឡើង​ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​មហាអំណាច​ឈឺក្បាល​ដោះស្រាយមិន​ចេញ​ដែរ​។​ឆ្នាំ​២០១៧​បានបញ្ចប់​ទៅហើយ ប៉ុន្ដែ​វិបត្ដិ​នៅក្នុង​ពិភពលោក​មិនទាន់​បញ្ចប់​ទេ​។​នៅមាន​រឿងរ៉ាវ​ជាច្រើន​បន្ដ​កើតឡើង​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៨​។​ទន្ទឹមគ្នានេះ ឆ្នាំ​២០១៨​ក៏​អាចមាន​វិបត្ដិ​កើតឡើង​បន្ថែម​។​ដូច្នេះ​ទាំង​ប្រទេស​មហាអំណាច ទាំង​ប្រទេស​តូចតាច ត្រូវតែ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់បំផុត​ជ្រើសរើស​ផ្លូវ​ដើរ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​។​អ្វីដែល​បារម្ភ​ខ្លាំង​បំផុត​គឺ​ប្រទេស​មហាអំណាច​តែម្ដង​បើ​ដើរ​ផ្លូវខុស នោះ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ពិភពលោ​កមាន​ចលាចល​កើតឡើង​។​តើ​កើត​ភាពចលាចល​យ៉ាងណាខ្លះ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សុខ ទូច នៅក្នុង​នាទី​វិភាគ​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដ​រ​ជាតិ​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត