ភោជនីយដ្ឋាន​​ធំ​បំផុត​ទាំង​១០​​នៅក្នុង​ទីក្រុង​​ប៉េកាំង​​ប្រទេស​ចិន​

28-12-2017 4:44 pm 1364
រូបភាពនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានOpera Bombana

​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​គឺជា​រដ្ឋធានី​របស់​ប្រទេស​ចិន​។​នៅក្នុង​ទីក្រុង​មួយ​នេះ​ប្រមូលផ្ដុំ​ទៅដោយ​អគារ គ្រឹះស្ថាន លំនៅដ្ឋាន​ប្រណីតៗ កន្លែងធ្វើការ កន្លែង​កម្សាន្ដ​នានា​ជាច្រើន​។​ចំពោះ​លោកអ្នក​ដែល​ចង់ដឹង​និង​សាកល្បង​រសជាតិ​នៅក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​លំដាប់​កំពូល​នៅ​ប៉េកាំង យើង​សូម​បង្ហាញ​ភោជនីយដ្ឋាន​ធំ​បំផុត​ចំនួន​១០​នៅ​ទីនោះ​។​
១ The Georg

២ TRB Forbidden City

៣ Country Kitchen

៤ Cai Yi Xuan

៥ King's Joy

៦ Lost Heaven

៧ Sheng Yong Xing

៨ Bellagio

៩ Duck de Chine

១០ Opera Bombana

 ពាក្យគន្លឹះ  ពីនេះពីនោះចិន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត