ហេតុអ្វីគួរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ងូតទឹ​កក្តៅនៅ​រដូវរងារ​?

22-12-2017 4:36 pm 4414

​រដូវរងារ​បានមក​ដល់​ហើយ មួយឆ្នាំ​ឆ្លងកាត់​រដូវរងារ​ម្តង​អ្នក​ពិតជា​ពិបាក សម្រប​តាម​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ណាស់​។ មនុស្ស​មួយចំនួន បានជ្រើសរើស​ទឹ​កក្តៅ ដើម្បី​ងូតទឹក ដោយសារ​ពួកគាត់​ចាញ់​ភាព​ត្រជាក់​។ យ៉ាងណា មាន​ការណែនាំ ថា​អ្នក​គួរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​សម្រាប់​ការ​ងូតទឹ​កក្តៅ​នៅ​រដូវរងារ ព្រោះ​អាច​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​ស្បែក​របស់អ្នក ជាពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​ដែលមាន​ស្បែក​ស្ងួត​។ មាន​ការណែនាំ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ការ​ងូតទឹ​កក្តៅ​នៅ​រដូវរងារ ដោយសារ នៅពេល​ទឹក​ក្តៅប៉ះទង្គិច​ជាមួយនឹ​ង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ នៃ​រាងកាយ​របស់​អ្នក អាច​បណ្តាលឲ្យរ​លា​ក នឹង​ធ្វើឲ្យ​ស្បែក​របស់អ្នក​រមាស់​និង​ស្ងួត​៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  សម្រស់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត