ភាពយន្ដ​Star Wars៖​“The Last Jedi”​​ទទួលបាន​ចំណូល​​ពី​ការលក់​សំបុត្រ​​៤៥០​លាន​ដុល្លារ​

18-12-2017 5:27 pm 1224
អ្នកគាំទ្ររឿង​“The Last Jedi”

​ខ្សែភាពយន្ដ​Star Wars​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា​“The Last Jedi” ទទួលបាន​ចំណូល​ពី​ការលក់​សំបុត្រ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ចំនួន​៤៥០​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការចាប់ផ្ដើម​ចាក់​បញ្ចាំង​លើកដំបូង​កាលពី​ចុង​សប្ដាហ៍​មុន​។​ខ្សែភាពយន្ដ​នេះ​ត្រូវបាន​ថត​បន្ទាប់ពី​រឿង​Star Wars​ឆ្នាំ​២០១៥ មាន​ចំណងជើង​ថា​“The Force Awakens” ដែល​បាន​បំបែក​កំណត់ត្រា​ទទួលបាន​ចំណូល​២៤៨​លាន​ដុល្លារ​៕

​សូម​ទស្សនា​Trailer៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដStarWars

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត