សិស្ស​កំហូចម្នាក់នេះ​ត្រូវការអូន

04-12-2017 4:28 pm 13496

ម៉ូនីតា ជាសិស្សពូកែ ប៉ុន្តែនាងបែរជា​រាប់អាន​យ៉ាងស្និទ្ធស្នាល​ជាមួយ វីរបុត្រ ដែលជា​សិស្សខូច ចូលចិត្តធ្វើអ្វី​ដែលគេយល់ថា​សប្បាយ។ មិត្តភក្តិ​របស់ម៉ូនីតា រួមទាំង​ប៉ាម៉ាក់​នាងផង មិនចូលចិត្ត​ចំពោះអាកប្បកិរិយា​ស្និទ្ធស្នាលរបស់ ម៉ូនីតា ជាមួយ​សិស្សកំហូច វីរបុត្រ ឡើយ។

តើ ម៉ូនីតា អាចនឹង​រងទុក្ខទោស​ព្រោះតែការរាប់អាន វីរបុត្រ ឬយ៉ាងណា? សូមរីករាយស្តាប់​រឿង សិស្សកំហូចម្នាក់នេះ​ត្រូវការអូន និពន្ធដោយកញ្ញា ឈុន ម៉ារីណែត បញ្ចូលសំឡេងដោយ​លោក រី ឧត្តម និងកញ្ញា ឈុន ម៉ារីណែត។

 ពាក្យគន្លឹះ  សិស្សកំហូច

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត