ដើមឈើ​អនុស្សាវរីយ៍

15-11-2017 11:27 am 2674

តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះ​ពីសារសំខាន់​របស់ដើមឈើ? ដើមឈើ​អនុស្សាវរីយ៍ ជារឿង​អប់រំខ្លីមួយ ដែលបណ្តុះសញ្ចេតនាយុវជន ឱ្យស្រឡាញ់​ដើមឈើ និងចេះបង្កើត​អនុស្សាវរីយ៍ល្អៗ​ជាមួយមិត្តភក្តិ ដោយការ​ដាំដើមឈើ។

ដកស្រង់​ចេញពីការសម្តែង​ឥតព្រាងទុក ក្នុងកម្មវិធី យល់យ៉ាងម៉េចដែរ វិទ្យុវាយោ សូមរីករាយស្តាប់​ដោយមេត្រី!

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត