ភាគហ៊ុនអន្ទាក់ស្នេហ៍

10-11-2017 2:24 pm 11770

ភាគហ៊ុន​អន្ទាក់ស្នេហ៍ ជារឿងសម្តែង​ឥតព្រាងទុកមួយ​ដ៏ល្បីកាលពី​ឆ្នាំ២០១៤ ដែលបង្កើត​សាច់រឿង និងបញ្ចូលសំឡេង​ដោយ​លោក វ៉ាន់ វីរ៉ាយុទ្ធ និងកញ្ញា ឈុន ម៉ារីណែត។ កន្លងមកនេះ វិទ្យុវាយោ​បានទទួលការ​ស្នើរសុំ ពីប្រិយមិត្ត​ជាច្រើនថា ចង់ស្តាប់​រឿងនេះ​ម្ដងទៀត។ យើងសូមផ្ដល់ជូន​តាមការសំណូមពរ​លោកអ្នក ដូច្នេះ! សូម​រីករាយស្តាប់​រឿង ភាគហ៊ុន​អន្ទាក់ស្នេហ៍ នូវភាគ​ជាបន្តបន្ទាប់​ដោយមេត្រី!

 ពាក្យគន្លឹះ  ភាគហ៊ុន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត