ស្រីម៉ាស្សា​​ស្លាកលេខ១២

03-11-2017 9:51 am 4040

ការស្លាប់របស់នារីម្នាក់ បានបង្ករការសង្ស័យ​ដល់អ្នកគ្រប់គ្នា។ តើនរណា​ជាឃាតករ? ហេតុអ្វី​គេសម្លាប់នាង?

សូមស្តាប់រឿង ស្រីម៉ាស្សា​ស្លាកលេខ១២ (ដកស្រង់ពី​ប្រលោមលោក Sabay)

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្រីម៉ាស្សា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត