ស្នេហ៍តជាតិ

28-10-2017 1:12 pm 7017

ស្នេហាពួកយើងកាលពីជាតិមុន មានអ្នកតាមបំបែកធ្វើឱ្យយើងមិនអាចជួបគ្នាបាន តែទោះយ៉ាងណា ភក្តីភាពរបស់យើងទាំងពីរនៅមិនទាន់សាបសូន្យឡើយ និស្ស័យជាតិមុនរបស់យើង នាំឱ្យជាតិនេះយើងបានជួបគ្នា។

តើស្នេហាជាតិនេះ មានឧបសគ្គដូចជាតិមុនឬយ៉ាងណា? ស្នេហ៍តជាតិ ជាល្ខោនវិទ្យុបែបមនោសញ្ចេតនា អភិនីហារ សាច់រឿងស្នេហាពីរជាតិតគ្នា។ បង្កើតសាច់រឿង និងសម្តែងដោយលោក រី ឧត្តម និងកញ្ញា ឈុន ម៉ារីណែត។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនា ព្រោះសាច់រឿងនេះជាការសម្តែងឥតព្រាងទុក គិតភ្លាម សម្តែងភ្លាម។ សូមរីករាយស្តាប់ នូវភាគជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្នេហ៍តជាតិ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត