១៥​ទីតាំង​​ក្នុងប្រទេស​ចិន​​មាន​ទេស​ភាព​ស្រស់ស្អាត​​​សម្រាប់​​​​​ទៅ​កម្សាន្ដ

23-10-2017 3:55 pm 2722
ជញ្ជាំង​ទីក្រុង​ស៊ី​អាន​ក្នុង​ខេត្ដ​សាន​ស៊ី​

​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន មាន​តំបន់​ទេសចរណ៍​ច្រើនណាស់​។​ប៉ុន្ដែ​យើង​សូម​បង្ហាញ​១៥​ទីតាំង ដែល​លោក​អ្នកខ្លះ​មិនទាន់បាន​ស្គាល់​។​

១ វត្ដ​អារាម​ចំនួន​បី​ក្នុង​ខេត្ដ​យូ​ណាន​

២ ភ្នំ​Huangshan​ក្នុង​ខេត្ដ​អាន​ហ៊ុយ​

៣ តំបន់​Wuyuan​ក្នុង​ខេត្ដ​ជាំ​ង​ស៊ី​

៤ រូង​ភ្នំ​Yungang​នៅ​ខេត្ដ​សាន​ស៊ី ដែលមាន​រូប​ពុទ្ធដិ​មាជាង​៥១,០០០​អង្គ​

៥ វិមាន​Potala​នៅ​ទី​បេ​

៦ ភ្នំ​ខ្សាច់​Echoing​និង​បឹង​Crescent​នៅ​ខេត្ដ​ហ្គា​ន់​ស៊ូ​

៧ បឹង​Karakul​នៅក្នុង​ខេត្ដ​ស៊ីន​ជាំ​ង​

៨ ប៉​ម​Fortress​នៅក្នុង​ខេត្ដ​ក្វាង​ទុង​

៩ រូបចម្លាក់​Guanyin​ក្នុង​ខេត្ដ​ហៃ​ណាន​

១០ ទីក្រុង​Yangshuo​ក្នុង​ខេត្ដ​ក្វាង​ស៊ី ជាទី​ក្រុងមាន​ទេសភាព​កំពូលភ្នំ​ស្អាត​បំផុត​

១១ តំបន់​Jiuzhaigou​ក្នុង​ខេត្ដ​ស៊ី​ឈន់​

១២ ឆ្នេរ​Yalong​ក្នុង​ខេត្ដ​ហៃ​ណាន​

១៣ ទឹកជ្រោះ​Huangguoshu​ក្នុង​ខេត្ដ​ហ្គី​ចូ​វ​

១៤ ជញ្ជាំង​ទីក្រុង​ស៊ី​អាន​ក្នុង​ខេត្ដ​សាន​ស៊ី​

១៥ សសរថ្ម​នៅ​ខេត្ដ​ហ៊ូ​ណាន​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត