សត្វក្ងោក

23-10-2017 9:25 am 4426

ក្ងោកជាសត្វកម្រមួយដែលមានរោមស្អាត ហើយសត្វមួយតំណាងឱ្យតួអង្គស្អាត ព្រោះគេប្រៀបធៀបភាពស្អាតនេះ ទៅនឹងសម្រស់របស់វា ដែលមានរោមច្រើន ចម្រុះពណ៌ ស្អាតខ្លាំងពេលវាត្រដាងស្លាប។

ចុះចំណែកក្នុងព្រេងនិទានខ្មែរវិញ ក្ងោកជាតួអង្គប្រភេទណា? សូមស្តាប់ព្រេងនិទានខ្មែរ រឿង សត្វក្ងោក ដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត