ម្រាមដៃ

11-10-2017 9:54 am 2367

សុជីវធម៌របស់មនុស្សស្តែងឡើងតាមរយៈសកម្មភាព ឥរិយាបថ ដេក ដើរ ឈរអង្គុយ... ។ បាទ ចាស អរគុណ សូមទោស ជាភាសាយ៉ាងសាមញ្ញ តែបង្ហាញពីភាពគោរព និងឱ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា អៀន ឬខ្មាសគេដែរទេ នៅពេលលើកដៃសំពះអរគុណនរណាម្នាក់? តើវាពិតជាគួរឱ្យខ្មាសគេណាស់មែនទេ បើយើងលើកដៃសំពះទៅនរណាម្នាក់?

រីករាយស្តាប់រឿង ម្រាមដៃ សម្តែងដោយសហការីវិទ្យុវាយោ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត