ឆ្នេរសមុទ្រ​​អាថ៌កំបាំង​​ចំនួន​៥​​នៅ​កោះ​បាលី​​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​

09-10-2017 11:16 am 2587
រូបភាពឆ្នេ​រ​Gegerនៅកោះបាលី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី

​ឆ្នេរសមុទ្រ​នៅ​កោះ​បាលី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​មិនមែន​ខ្លី​នោះទេ​។​មាន​អ្នកទេសចរ​ជាច្រើន​ប្រហែលជា​ឆ្ងល់​ហើយពី​ឆ្នេរ​មួយ​នេះ ហើយ​សួរ​ខ្លួនឯង​ថា តើ​ខ្ញុំ​គួរតែ​ទៅ​ឆ្នេរសមុទ្រ​បាលី​ឬ​?

យើង​សូម​បង្ហាញ​នូវ​ឆ្នេរសមុទ្រ​នៅ​កោះ​បាលី​ចំនួន​៥ ដែល​មិនសូវ​បាន​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ​។​

១ ឆ្នេរ​Balangan

២ ឆ្នេរ​Geger

៣ ឆ្នេរ​Bias Tugal

៤ ឆ្នេរ​Ungasan

៥ ឆ្នេរ​Amed

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត