អាថ៌កំបាំង​​នៅ​ពីក្រោយ​​ក្បាច់​សៀក​៦​ស្នៀត​

30-09-2017 8:33 am 3114
រូបភាពង្ហាញពេលសម្ដែងសៀក

​យើង​ធ្លាប់​ទស្សនា​ការសម្ដែង​សៀក​រហ័ស​សកម្ម​ទាំង​៦​ក្បាច់​នេះ ហើយ​លាន់មាត់​ថា​ពិតជា​អស្ចារ្យ​ណាស់​។​ប៉ុន្ដែ​វា​សុទ្ធតែ​មាន​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ពីក្រោយ​។​តើ​មាន​អាថ៌កំបាំង​អ្វីខ្លះ​?

១ ផ្ដាច់​មនុស្ស​ក្នុង​ប្រអប់​ចេញ​ពីគ្នា​(Sawing a person in half)


២ ហែក​ក្រដាសប្រាក់​(The torn banknote)


៣ អង្គុយ​ផុតពី​ដី​ដោយ​ប្រើ​ឈើច្រត​មួយ​(Levitation)


៤ ធ្វើឲ្យ​បាត់​ពែងទឹក​(The disappearing cup)


៥ មនុស្ស​ក្នុង​ប្រអប់​ផត​កណ្ដាល​(The human ’zig-zag’)


៦​ក្បាច់​រាំ​ទ្រេត​ខ្លួន​របស់​Michael Jackson(Michael Jackson’s ’anti-gravity lean’)


 ពាក្យគន្លឹះ  សៀករហ័សសកម្ម

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត