លោកហង្ស ពុទ្ធា៖ ​កុំយកគ.ជ.ប​ទៅភ្ជាប់​ជាមួយ​រឿង​នយោបាយ ​

15-09-2017 3:12 pm 4285

គ.ជ.ប ជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ និងទទួលខុសត្រូវលើការងារបច្ចេកទេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ហើយ​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រឿង​នយោបាយ​ឡើយ​។​ នេះជាអ្វីដែលលោកហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគ.ជ.ប បាន​​​​លើក​​ឡើង។ លោកបញ្ជាក់ថា ការងាររបស់គ.ជ.ប និងបញ្ហានយោបាយ ជារឿងផ្សេងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ហើយថា គ.ជ.បអាចអាចគ្រប់គ្រងការបោះ​ឆ្នោត​បាន​ក្នុង​ស្ថាន​ការណ៍​នយោបាយ​​បច្ចុប្បន្ន​​។ សូមស្តាប់នាទីបច្ចុប្បន្នភាពរៀបចំដោយអឿន ភារ៉ា៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត