យុទ្ធសាស្ដ្រ​​វាយលុក​ទីផ្សារ​​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​នំស្រួយលី​លី​

22-07-2017 11:48 am 8425
នំស្រួយលីលីមានការទទួលស្គាល់ទាំងគុណភាព​និងអនាម័យ

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​កិច្ចពិភាក្សា​ស្ដីពី “​យុទ្ធសាស្ដ្រ​វាយលុក​ទីផ្សារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​លី​លី​”​។​វាគ្មិន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​គឺ​អ្នកស្រី​ឆាត់ ស្រី​ពៅ ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​ក្រុមហ៊ុន​លី​លី​ផលិត​នំ​ស្រួយ​។​ទម្រាំ​ទទួលបាន​កេរ្ដិ៍ឈ្មោះ​ដល់​បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន​លី​លី​បាន​ឆ្លងកាត់​ពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​។​ពេល​នេះ​ផលិតផល​ក្រុមហ៊ុន​មិន​ត្រឹម​មាន​ការទទួលស្គាល់​ក្នុងស្រុក ប៉ុន្ដែ​បាន​នាំចេញ​ទៅ​លក់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​បន្ថែមទៀត​។​ចង់ដឹងថា​តើ​ជាង​១០​ឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន​មាន​យុទ្ធសាស្ដ្រ​យ៉ាងណាខ្លះ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី​ឆាត់ ស្រី​ពៅ​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត