អ្នកឃ្លាំមើល​សង្គម​​បារម្ភ​ពី​វប្បធម៌​​តែងតាំង​​មន្ត្រី​​សាធារណៈ​​ក្រោម​​ឥទ្ធិពល​​នយោបាយ​​

23-06-2017 6:05 pm 8106
រូបថតរាប់ពីឆ្វេង៖ លោកចាន់ វិបុល,​ លោកមាស នី

​អ្នកតាមដាន​ស្ថានការណ៍​សង្គម និង​នយោបាយ កត់សម្គាល់ថា ប្រព័ន្ធ​ដឹកនាំ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា​មិនទាន់​បែង​ចែកឲ្យដាច់​ពី​គ្នា​រវាង​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស និង​មន្ត្រី​នយោបាយ​។ តួយ៉ាង មន្ត្រី​មុខងារសាធារណៈ​បាន​យក​ពេលវេលា​របស់​ខ្លួន​ទៅ​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​បក្ស ជាជាង​ការបំពេញ​សេចក្ដីត្រូវការ​របស់​រាស្ត្រ​។ ហេតុផល​ទាំងនេះ អ្នកវិភាគ​អះអាងថា គឺ​ដោយសារ​ការតែងតាំង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ទាំងនោះ ត្រូវបាន​ចាត់តាំង​ដោយ​អ្នកនយោបាយ​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា ដូចតទៅ​...
​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  អ្នកវិភាគ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត