​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា តែងតាំង លោក យឹម វិសិទ្ធ ជំនួស​លោក ហ៊ុល គុណ​វុឌ្ឍ

12-06-2017 3:20 pm 3428

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ នេះ អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​រៀបចំ​ការប្រជុំ​ប្រកាស​តែងតាំង និង​ផ្តល់​ឋានៈ​លោក យឹម វិសិទ្ធ ជា​មា​ជិកទី​១ នៃ​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើ​អនុរដ្ឋលេខាធិការ ជំនួស លោក ហ៊ុល គុណ​វុឌ្ឍ ។​

 

 

 ពាក្យគន្លឹះ  អគ្គិសនីកម្ពុជា-edc

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត