គំនិត​ច្នៃ​ប្រតិដ្ឋ​​ក្នុង​អាជីវកម្ម​

10-06-2017 3:37 pm 6891
អ្នកស្រីអ៉ឹង សុផា ម្ចាស់ហាងផ្ទះខ្មែរ

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី​អ៊ឹង សុ​ផា ម្ចាស់​ហាង​ផ្ទះ​ខ្មែរ​។​អ្នកស្រី​នឹង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការកែច្នៃ​ក្រមា​ធ្វើ​ជា​សម្លៀកបំពាក់ ក្រៅ​ពី​ការប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​។​បន្ថែម​លើ​នេះ អ្នកស្រី​នឹង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រកប​អាជីវកម្ម​លក់​ផលិតផល​ខ្មែរ ថា​តើ​ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ច្រើន​។​ផលិតផល​ខ្មែរ​ក៏​មាន​ច្រើន ប៉ុន្ដែ​ហេតុ​អ្វី​អ្នកស្រី​សម្រេច​ជ្រើសរើស​យក​ក្រមា សម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ទៅវិញ​?

​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត