ការវិវឌ្ឍ​ខ្លួន​​ពី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​​ទៅ​ជា​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​មធ្យម​​របស់​ធនាគា​រ​​ឯកទេស​វី​ង​

27-05-2017 11:02 am 4122
លោកអ្នក​អាចប្រើប្រាស់​សេវាជាច្រើន​តាមរយៈវីង

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សុធី សុ​វិត្យា នាយក​ផ្នែក​អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច​និង​មធ្យម​នៃ​ធនាគារ​ឯកទេស​វី​ង​។​លោក​សុធី សុវិត្យា​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការរីកចម្រើន​របស់​វី​ង រហូត​ក្លាយ​ជា​ធនាគារ​ឯកទេស និង​មាន​ការ​ទ​ទូល​ស្គាល់​ពី​អតិថិជន​។​លោក​ក៏​នឹង​ចែករំលែក​ផងដែរ ពី​មូលដ្ឋាន​សំខាន់ៗ​ដែល​អាច​ពង្រីក​ខ្លួន​ពី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច ទៅ​ជា​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​មធ្យម​។​

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត