លោក​យង់ គិមអេង និពន្ធ​សៀវភៅ​ដំបូង​និយាយ​ពី ​«​ឥទ្ធិពល​​យុវជន​​​​ទៅ​លើ​​​នយោបាយ​​​កម្ពុជា​»​​​

22-05-2017 4:44 pm 2514

ស្រប​ពេល​ការបោះឆ្នោត​ជិត​ឈាន​មកដល់ លោក​យង់ គិមអេង បាន​ចេញផ្សាយ​សៀវភៅ​មួយ​ក្បាល​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «​ឥទ្ធិពល​យុវជន​ទៅ​លើ​នយោបាយ​កម្ពុជា​»​។ ការនិពន្ធ​សៀវភៅ​នេះ ឡើង​ដោយ​លោក​មើលឃើញថា យុវជន​បច្ចុប្បន្ន​ជា​សក្ដានុពល​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការចូលរួម និង​អាំ​ច​ធ្វើឲ្យមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ខាង​នយោបា​យ​។ តើ​សៀវភៅ​«​ឥទ្ធិពល​យុវជន​ទៅ​លើ​នយោបាយ​កម្ពុជា​» និយាយ​ពី​អ្វី​ខ្លះ​?  ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖
 

 ពាក្យគន្លឹះ  លោកយង់ គិមអេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត