អាមេរិក​-​ចិន​​ប្រកួតប្រជែង​គ្នា​​លើ​វិស័យ​អ្វីខ្លះ​​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​?

09-05-2017 4:16 pm 1148
រូបភាពតំណាងអាមេរិក(ឆ្វេង)អាស៊ាន(កណ្ដាល)និងចិន(ស្ដាំ)

​អាមេរិក​និង​ចិន​គឺ​ជា​មហាអំណាច​ពិភពលោក​លេខ​មួយ​និង​លេខ​ពីរ​។​ស្ទើរតែ​គ្រប់​វិស័យ​មហាអំណាច​ទាំងពីរ បាន​ប្រកួតប្រជែង​គ្នា​យ៉ាងខ្លាំង​លើ​ឆាក​អន្ដរជាតិ ដោយ​ចិន​ចង់​ក្លាយ​ជា​មហាអំណាច​លេខ​មួយ រីឯ​អាមេរិក​ចង់​រក្សា​តំណែង​មិន​ឲ្យ​ចិន​ដណ្ដើមបាន​។​នេះ​ជា​ហេតុផល​ដែល​ម្ខាងៗ​ព្យាយាម​ប្រើ​គោលនយោបាយ​យក​ឈ្នះ​គ្នា ទាំង​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ យោធា​ក្ដី នៅ​គ្រប់​តំបន់​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​ដោយឡែក​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន អាមេរិក​និង​ចិន​ក៏​បាន​ប្រើ​ឥទ្ធិពល​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា និង​ប្រជែង​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន​ដែរ​។​

​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ឯម វណ្ណា​រ៉ា នៅក្នុង​នាទី​ព្រឹត្ដិការណ៍​អន្ដរជាតិ​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  អាមេរិក-ចិន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត