កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​​ឆ្នាំ​២០១៧

06-05-2017 11:42 am 4331
ទិដ្ឋភាពនៃការសម្ពោធកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពាន់រង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​កិច្ចពិភាក្សា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​(CYEA)​ឆ្នាំ​២០១៧​។​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​JCI​កម្ពុជា​សាខា​មេគង្គ សហការ​ជាមួយ​សមាគម​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​(YEAC)​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​។​ដោយ​មាន​ការគាំទ្រ​ច្រើន កម្មវិធី​បាន​បន្ដ​រៀបចំ​ឡើង​ទៀត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​។​ចង់ដឹងថា​តើ​ការរៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៧​ប្រព្រឹត្ដិទៅ​យ៉ាងណា​?​អ្នកចូលរួម​ត្រូវ​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ម្ដេច​?​ហើយ​មាន​ពានរង្វាន់​អ្វីខ្លះ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ដោយ​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ឃឹម ប៊ុនឡែន សហប្រធាន​គម្រោង​CYEA​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត