ការបង្កើន​កិត្យានុភាព​​ម៉ាក​សញ្ញា​​កម្ពុជា​​ដោយ​សំយោគ​​ស្ដង់ដា​​អាស៊ាន​

25-03-2017 10:17 am 5755
រូបភាពផ្សព្វផ្សាយ​ពីកម្មវិធីស្ដីពីការបង្កើនកិត្យានុភាពម៉ាកសញ្ញាកម្ពុជា

​ម៉ាក​សញ្ញា​ពិត​ជា​សំខាន់​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​នីមួយៗ នេះ​បើ​តាម​ការបញ្ជាក់​ពី​លោក​គា បូរ៉ា ជា​ប្រធាន​សមាគម​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​។​ប៉ុន្ដែ​ម៉ាក​សញ្ញា​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ពុំ​ទាន់​ត្រូវបាន​គេ​ទទួលស្គាល់​ច្រើន​ឡើយ​នៅក្នុង​ពិភពលោក គឺ​នៅ​មាន​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ​។​ផ្ទុយទៅវិញ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​បរទេស បានសម្លាប់​ម៉ាក​សញ្ញា​នៅក្នុង​ស្រុក​។​តើ​ម៉ាក​សញ្ញា​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​មិន​ទាន់​ល្បីល្បាញ​មកពី​កត្ដា​អ្វីខ្លះ​?​តើ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ទើប​អាច​បង្កើន​កិត្យានុភាព​ម៉ាក​សញ្ញា​កម្ពុជា​បាន​?

ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​គា បូរ៉ា​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត