ការអភិវឌ្ឍ​​របស់​​សាលា​អាមេរិកាំង​​ស្ទេន​ហ្វ​ដ​​ទៅ​ជា​សមាជិក​AMS

18-03-2017 2:36 pm 6030
រូបភាព​សាលា​អាមេរិកាំង​ស្ទេន​ហ្វ​ដ​

​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន មាន​សាលា​ឯកជន​ជាច្រើន​បាន​រីកដុះដាល​ឡើង ហើយ​សាលា​នី​មួយៗ​តែងតែ​រិះរក​គ្រប់​មធ្យោបាយ ដើម្បី​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ ធ្វើឲ្យ​សិស្សានុសិស្ស​មាន​សមត្ថភាព​ពេញលេ​ញ​។​ជាក់ស្ដែង​សាលា​អាមេរិកាំង​ស្ទេន​ហ្វ​ដ ក៏​មិន​ខុស​ពី​សាលា​ឯកជន​ដទៃទៀត បាន​ព្យាយាម​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ រហូត​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​AMS ជា​សមាគម​ផ្នែក​អប់រំ​មួយ​ដ៏​ល្បី​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​សាលា​ដែល​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​AMS​សុទ្ធតែ​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​លើ​គុណភាព​អប់រំ​។​តើ​សាលា​អាមេរិកាំង​ស្ទេន​ហ្វ​ដ​ធ្វើយ៉ាងណា ទើប​អាច​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​AMS​បាន​?​សាលា​អាមេរិកាំង​ស្ទេន​ហ្វ​ដមាន​កម្មវិធីសិក្សា​សំខាន់ៗ​អ្វីខ្លះ​?

​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​កញ្ញា​ឃួន សូ​នី​តា​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត