ការ​កំណត់​​អត្រា​​ការប្រាក់​​18%​ ជា​ការ​សង្គ្រោះ​​រឺ​​នាំទុក្ខ​​ដល់​​ពលរដ្ឋ​​?​

17-03-2017 4:47 pm 2455

​នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​ធនាគារជាតិ​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់ កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់​ឥណទាន​មក​នៅត្រឹម​១៨​ភាគរយ​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​វិញ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧​តទៅ​។ ការកំណត់​នេះ ត្រូវបាន​ធនាគារជាតិ​បញ្ជាក់ថា ដើម្បី​ការពារ​អតិថិជន​ពី​ការគិត​អត្រា​​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​ពេក​ពី​គ្រឹះស្ថាន និង​ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​ឥណទាន​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​។ យ៉ាងណា សម្រាប់​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​យល់​ឃើញ​ផ្ទុយគ្នា​ចំពោះ​ការ​ដាក់​កម្រិត​អត្រា​ការប្រាក់​នេះ​។ តើ​នេះ ជា​ការសម្រេចចិត្ត​​ដ៏​​ត្រឹម​ត្រូវ​​របស់​រដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការជួយ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​របស់​ពលរដ្ឋ ឬ​អាចជា​ហានិភ័យ​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង​ពលរដ្ឋ​វិញ​ដែរ​ឬ​យ៉ាងណា​? ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​នាទី​បច្ចុប្បន្នភាព​សង្គម​រៀបចំ​ដោយ​អឿន ភា​រ៉ា ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត