សេវាកម្ម​លី ហួរ​វេ​រ​លុយ​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

04-03-2017 9:52 am 5502
សេវាកម្មវេរលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនលី ហួរផេ ប៉្រូ

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី​ឆាត ស្រីរ័ត្ន ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​លី ហួ​រផេ ប្រ៉ូ​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​សេវាកម្ម​លី ហួរ​វេ​រលុយ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​”​។​បច្ចុប្បន្ន មាន​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​បាន​នឹង​កំពុង​បម្រើ​ជូន​អតិថិជន​នូវ​សេវាកម្ម​ផ្ទេរប្រាក់​។​ក្នុងនោះ​ក៏​មាន​លី ហួរ​វេ​រលុយ​ផងដែរ​។​ចង់ដឹង​តើ​លី ហួរ​វេ​រលុយ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​អ្វី​ខ្លះ​ខុស​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត