សេវាកម្ម​​កក់​សំបុត្រ​រថយន្ដ​​តាម​អន​ឡាញ​

25-02-2017 3:22 pm 4657
រូបភាពបង្ហាញពីសេវាកម្មរបស់​Camboticket

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​មាស សាវុធ ប្រធាន​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន​Camboticket ជា​ក្រុមហ៊ុន​កក់​សំបុត្រ​រថយន្ដ​អន​ឡា​ញ​។​នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ជជែក​ពី “​សេវាកម្ម​កក់​សំបុត្រ​រថយន្ដ​តាម​អន​ឡាញ​”​។​ចង់ដឹងថា​តើ​ការប្រើប្រាស់​សេវា​កម្មនេះ​មាន​ភាពងាយស្រួល​យ៉ាងណា ហើយ​តើ​ធ្វើយ៉ាងណា​ទើប​អាច​កក់​សំបុត្រ​រថយន្ដ​តាម​អន​ឡាញ​បាន​?

សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​មាស សាវុធ​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត