ការប្រើប្រាស់​​សេវាកម្ម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​

07-01-2017 5:10 pm 16797
សេវាកម្មអ៊ី-ម៉ាន់នីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍រ​វា​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សេង លី ប្រធាន​ផ្នែក​សេវាកម្ម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​។​នៅ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​នឹង​មាន​លើក​ឡើង​ពី​សេវាកម្ម​របស់​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី ដែល​កំពុង​បម្រើ​ជូន​អតិថិជន​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។​អ្វី​ដែល​ពិសេស​នឹង​មាន​ជជែក​ពិភាក្សា​ពី​សេវាកម្ម​ថ្មី​ពីរ​បន្ថែមទៀត គឺ​សេវាកម្ម​សន្សំ​ប្រាក់​តាម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី និង​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​។​ចង់ដឹង​តើ​សេវា​ថ្មី​ទាំងពីរ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត