ភាព​ជោគជ័យ​​នៃ​សហគ្រិន​​វ័យក្មេង​

31-12-2016 9:33 am 5793
លោកអ៊ូ រិទ្ធី(Thythy)អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនReplinet (Cambodia) Co., Ltd.ពេលចូលរួមកម្មវិធីSMEកម្ពុជា​របស់​វិទ្យុវាយោ​ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​អ៊ូ រិទ្ធី​(Thythy) ដោយ​ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​គឺ “​ភាព​ជោគជ័យ​នៃ​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​”​។​ជាក់ស្ដែង​ណាស់​សហគ្រិន​គ្រប់រូប​តែង​ចង់​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ជោគជ័យ​ទាំង​វ័យក្មេង​ទៀតផង​។​ប៉ុន្ដែ​ចង់​ទទួល​បាន​សមិទ្ធផល​នេះ ចាំបាច់​ត្រូវ​មាន​ការតស៊ូ​និង​រៀនសូត្រ​ច្រើន​។​នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​លោក​ធី​ធី​និង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោះ​លោក​បាន​ក្លាយជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​វ័យក្មេង​។​

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត