រឿង សម្រាប់មនុស្ស​ដែលខ្ញុំស្រលាញ់

29-12-2016 4:04 pm 13791

សម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់មិនបាច់ស្អាតពេកក៏បានដែរ សុំត្រឹមតែចេះយល់ចិត្ត
ស្មោះត្រង់មួយនិងមួយទៅបានហើយ។ ធម្មតាមនុស្សស្រីយើងតែងតែបារម្មណ៍ខ្លាច
មិនដូចអ្វីដែលខ្លួនបានគិត ព្រោះមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនស្រលាញ់ហើយធ្វើអោយមនុស្សស្រី
ខូចចិត្ត។តែយើងកុំទាន់ដាក់បន្ទុកទៅបុរសទាំងអស់អីណា យ៉ាងហោចណាស់ដប់នាក់ក៏មានប្រាំមួយ
នាក់ចេះស្មោះដែរ។

ចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមរីករាយស្ដាប់រឿង សម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់ ដែលដកស្រង់ចេញពី
គេហទំព័រ សប្បាយ និងបញ្ចូលសម្លេងដោយសហការីវិទ្យុវាយោ។

 

ដោយ៖សូត្រ ស្រីខួច

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត