រឿង ស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្ត

27-12-2016 4:47 pm 7676

អារម្មណ៍ដែលមិនអាចបរិយាយបានគឺមនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាហើយលាក់ក្នុងចិត្តរៀងខ្លួន។

វាពិតជាពិបាកណាស់បើបេះដូងម្ខាង មិនអាចឆ្លើយប្រាប់ម្ខាងទៀតបាននោះ។

ហេតុអីស្រលាញ់គ្នាចាំបាច់លាក់ក្នុងចិត្ត? តើអ្នកណាខ្លះយល់អារម្មណ៍មួយនេះ?

 

អ្នកនិងបានដឹងចម្លើយនៅក្នុងរឿង ស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្តដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ

សប្បាយ បញ្ចូលសម្លេងដោយសហការីវិទ្យុវាយោ។

 

ដោយ៖សូត្រ ស្រីខួច

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត