គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​​ក្នុង​អាជីវកម្ម​

24-12-2016 9:04 am 7707
លោកឃួន យូអ៊ីម្ចាស់ហាងស៊ីក្លូកាហ្វេ

​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន មាន​ហាង​កាហ្វេ​ជាច្រើន​កំពុងដំណើរការ​។​ហាង​ខ្លះ​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ពី​អតិថិជន​រួចហើយ មានឈ្មោះ​ល្បី​រួចហើយ និង​កំពុង​បោះជំហាន​ទៅ​រក​ភាពជោគជ័យ​កាន់តែខ្លាំង​ជាង​មុន​។​ទន្ទឹមនឹងនេះ មាន​វត្ដ​មាន​ហាង​កាហ្វេ​ថ្មីៗ​ជាច្រើន​ទៀត​បាន​ចាប់ផ្ដើម​វត្ដ​មាន ក្នុងនោះ​មាន​ស៊ីក្លូ​កាហ្វេ​ផងដែរ​។​ស៊ីក្លូ​កាហ្វេ​គឺជា​ការច្នៃប្រឌិត​របស់​លោក​ឃួន យូ​អ៊ី ទាំង​ឈ្មោះ​និង​គុណភាព​កាហ្វេ​។​តើ​ស៊ីក្លូ​កាហ្វេ​មាន​ការគាំទ្រ​កម្រិតណា​?​តើ​លោក​ឃួន យូ​អ៊ី​មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​យ៉ាងណា​ខ្លះ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​កាហ្វេ​របស់លោក ទើប​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ច្រើន​?

​ចង់​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត