អាជីវកម្ម​​ផលិត​ស្ករ​ចេក​​និងស្រាចេក

17-12-2016 2:25 pm 5339
រូបភាពស្រាចេក​និងស្ករចេក​របស់សហគ្រាសគំនិតថ្មី​ពេលដាក់តាំងពិពណ៌

​កម្មវិធី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​កិច្ច​ពិភាក្សា​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​លឹម ផា​រ៉ា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាជីវកម្ម​ផលិត​ស្ករ​ចេកនិងស្រាចេក​។​ស្ករ​ចេកនិងស្រាចេក​ផលិត​ដោយ​សហគ្រាស​គំនិត​ថ្មី ដែល​ជា​ផលិតផល​ថ្មី​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​កំពុង​ចរាចរ​លក់​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​។​តើ​ស្ករ​ចេក​និងស្រាចេកផលិត​តាម​របៀប​ណា មាន​រស់ជាតិ​យ៉ាងណា និង​ទទួល​បាន​ការគាំទ្រ​កម្រិតណា​?

​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​លឹម ផា​រ៉ា​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត