សិប្បកម្ម​​​ផលិត​ស្រា​​ទំពាំងបាយជូរ​ព្រៃ​

10-12-2016 1:13 pm 6063
ផលិតផលស្រាទំពាំងបាយជូរព្រៃពេលដាក់តាំងពិពណ៌

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​មាស វីរៈ ម្ចាស់​សិប្បកម្ម​ផលិត​ស្រា​ទំពាំងបាយជូរ​ព្រៃ​។​ក្នុង​បទសម្ភាសន៍​លោក​វីរៈ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​មូលហេតុ​ដែល​លោក​សម្រេច​ជ្រើសរើស​យក​ផ្លែ​ទំពាំងបាយជូរ​ព្រៃ​មក​ផលិត​ជា​ស្រា ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​ទីផ្សារ​។​ចង់ដឹង​តើ​ស្រា​ទំពាំងបាយជូរ​ព្រៃ​មាន​ការគាំទ្រ​កម្រិតណា ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត