ភាព​ជោគជ័យ​​នៃ​អាជីវកម្ម​​ម្រុំ​កម្ពុជា​

03-12-2016 3:09 pm 6113
រូបភាពនៃការតាំងពិពណ៌ម្រុំកម្ពុជារបស់សិប្បកម្មរីងហ្គាកាខេម

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក​ហ៊ឺ វណ្ណៈ ម្ចាស់​​សិប្បកម្ម​រីង​ហ្គាខេម​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​នៃ​អាជីវកម្ម​ម្រុំ​កម្ពុជា​។​ក៏មាន​ផង​ដែរ​ការ​បញ្ជាក់ជូន​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ម្រុំ​ជួយ​ដល់​សុខភាព​។​ចង់ដឹង​កាន់តែច្បាស់​ពី​គុណប្រយោជន៍​ម្រុំ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​យ៉ាងណា ហើយ​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​វណ្ណៈ​ជោគជ័យ​កម្រិតណា​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត